Pôvodný stav

Súčasný stav

Vymeníme, prerobíme, vyburáme, dostaviame, premaľujeme, osadíme, vylepšíme… Vy len bývajte krajšie.